TORI BLACK GIVES YOU A SHOW THEN SHOWS YOU HOW SHE FUCKS. FUCKING AMAAAAZIN